top of page
Branding Canvas (4).png

Rosa Lumxemburg Stiftung tarafından desteklenen Kadın Haber Ağı Projesi kapsamında, alternatif bir medya oluşturmak isteyen, eril dilden uzak, haberin değerini belirleyen öznelerin yer aldığı, bir takım havadisleri burada bulabilirsiniz. 

 

Bu havadisler,  Kadın Haber Ağı Projesi kapsamında gazetecilik eğitimlerini tamamlayan katılımcıların 2 haftada bir hazırladıkları haberleri içerir. Proje katılımcıları kendi şehirlerindeki  haberleri bu ağ kapsamında yayınlamaktadır.

Kadın Haber Ağı Projesi Federal Almanya Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Federal Bakanlığı fonlarıyla Rosa Luxemburg Stiftung tarafından desteklenmekte olup RLS'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu yayın veya bölümleri, orijinal yayına uygun bir referans sağladıkları sürece başkaları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

1
2
bottom of page