top of page
5.jpg
6.png
3.png
5.png

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği olarak, bu sene gerçekleştireceğimiz  Toplumsal Cinsiyet Akademisi’nin  çağrısını paylaşmanın  heyecanı içerisindeyiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile LGBTİ+ haklarının görünürlüğü ve sahiplenilmesi için dünyada feminizm hareketinden Türkiye’de feminizm tarihi ve Kürt kadın hareketine, cinsiyete dayalı iş bölümünden cinselliğe, erkeklikten LGBTİ+ ve queer teoriye, sinemanın cinsiyetinden hukukun cinsiyetine kadar birçok alanda beraber öğreneceğimiz, her konuyu farklı bir eğitmenin anlattığı, konularla ilgili okumaların yapıldığı bu akademide sen de bizimle yer almak ister misin?

1.png

Toplumsal Cinsiyet Akademisi

Akademiye kimler başvurabilir?

Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin illerinden 17-25 yaş arasındaki üniversiteli genç kadınlar başvuru yapabilir.

Toplumsal Cinsiyet Akademisi’nin amaçları ve hedefleri nedir?

Akademinin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ataerkiyle mücadele etmek için bilgi ve beceri artırarak, toplumsal cinsiyete dair eşitlikçi tutum ve davranışlar geliştirmektir.

Akademinin hedefi, proje kapsamında başvurusu olumlu sonuçlanan 30 katılımcının toplumsal cinsiyet alanında eğitimini tamamladıktan sonra en az 2 kuruma eğitim vermesini sağlamaktır. Eğitimler mentorlar eşliğinde, ortak belirlenen kurumlarla yapılacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Akademisi nasıl olacak?

 Diyarbakır Toplumsal Cinsiyet Akademisi projesi, bir yıla yayılacak, toplamda 12 dersi kapsayacaktır.

 15 günlük periyotlarda, birer eğitim verilecektir. Eğitimlerden sonra katılımcı grubunuzla ortak belirlediğiniz bir günde mentorlar eşliğinde toplanılacaktır.

 Pandemi koşulları göz önüne alınarak online gerçekleşecek eğitimlerimiz olacaktır. (Dersler Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.)

Sosyal mesafe ve sağlık koşulları dikkate alınarak, yüz yüze gerçekleştirilebilecek eğitimler Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (Diyarbakır) ofisinde yapılacaktır.

057c92a89016fe594a84b408b0cec0e1.png
bottom of page