top of page

Kadın Haber Ağı projesi’nin  6 haftalık gazetecilik eğitimlerinin ardından kendi yaşadıkları yerelde haberler üreten gönüllü muhabirlerimiz.

11.png
Branding Canvas (3).png

Kadınların medyada manipüle edilmelerine, sözlerinin önemsizleştirilmesine, sorunlarının yok sayılmasına karşı taleplerini oluşturabilecekleri, sözlerini söyleyebilecekleri bir alan oluşturmayı, bilginin üretimin ve aktarımın alternatif biçimini oluşturabilecek toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde haber üretebilecek ağ oluşturmayı hedefler.

Gazetecilik alanında deneyim elde etmek isteyen, alternatif bir medyayı mümkün kılmak isteyen kadın ve LGBTİ+ katılımcıların yer alacağı projenin son başvuru tarihi 15 Temmuz 2021’dir.

Proje: Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin’den başvuru yapacak 20 katılımcı ile, 6 ay boyunca devam edecektir. 

11.png

Kadın Haber Ağı Projesi Federal Almanya Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Federal Bakanlığı fonlarıyla Rosa Luxemburg Stiftung tarafından desteklenmekte olup RLS'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu yayın veya bölümleri, orijinal yayına uygun bir referans sağladıkları sürece başkaları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Yazarlarımız_Siyah.png
Havadisler Siyah.png

Rosa Lumxemburg Stiftung tarafından desteklenen Kadın Haber Ağı Projesi kapsamında, alternatif bir medya oluşturmak isteyen, eril dilden uzak, haberin değerini belirleyen öznelerin yer aldığı, bir takım havadisleri burada bulabilirsiniz. 

 

Bu havadisler,  Kadın Haber Ağı Projesi kapsamında gazetecilik eğitimlerini tamamlayan katılımcıların 2 haftada bir hazırladıkları haberleri içerir. Proje katılımcıları kendi şehirlerindeki  haberleri bu ağ kapsamında yayınlamaktadır.

Annex 5 RLS_logo.jpg

Kadın Haber Ağı Projesi Rosa Luxemburg Stiftung  (RLS) tarafından desteklenmekte olup RLS'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

bottom of page