top of page
IMG-20220917-WA0056.jpg
IMG-20220917-WA0031.jpg
IMG-20220917-WA0050.jpg

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI PROJESİ

 Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele çalışmaları projesi Rosa Luxemburg Stiftung desteğiyle Dayanışmanın Kadın Hali Derneği bünyesinde Mayıs ayından bu yana startı verilen bir projedir.

 20 Mart 2021 yılında Cumhurbaşkanı’nın bir imza ile İstanbul Sözleşmesinden geri çekilmesi ile maalesef kadınlara, LGBTİ+’lara ve çocuklara yönelik şiddet ve ayrımcılık giderek artmaya başlamıştır. İstanbul Sözleşmesi’nin varlığı “şiddeti önlemeyi, şiddete maruz bırakılan bireyleri tedbir kararları ile korumayı” ifade ediyordu. Ancak sözleşmenin geri çekilmesi failleri cesaretlendirmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshedilmesinin ardından hükümet, Türkiye’nin mevcut iç hukukunun "kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye yettiğini" savunuyor. Ancak birçok hukukçu ve kadın örgütü aynı görüşte değildir. Sözleşmeden çekildikten sonra pratikte yaratılan boşluk ve kadına şiddet vakaları üzerindeki olası etki araştırmaları yapıldı. Proje faaliyetlerimiz kapsamında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından yola çıkılarak kadın ve Lgbti+ bireylerin çalışma yürüttükleri kurumlarda; kurumların kendi iç hukuk mekanizmalarını oluşturması, cinsel taciz ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı kurum politikasını belirlemeleri yönünde yerel STÖ’leri güçlendirmek üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 

 Projemiz kapsamında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da yerel STÖ’lerde CİTÖK(Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu) yapısının kurulması ve kurumların özgün Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi’nin oluşturulması hedeflenir. CİTÖK- Cinsel Tacizi ve Şiddeti Önleme Komisyonları kurumlarda toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye dönük politikayı işlevsel kılmak üzere kurulan komisyonlardır:

Tutum Belgesi;

  • Kurumlarda güvenli alanların yaratılmasına katkıda bulunarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı etkili bir mücadele olanağı sağlayan ve şiddete maruz bırakılanları güçlendiren belgedir.

  • Tutum belgesinde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için dayanak, ilkeler, amaçlar ve hedefler detaylı olarak belirlenir.

 

 Türkiye, İstanbul Sözleşmesi ilk imza atan ülke iken özellikle Sözleşme etrafında yaratılan algı ve çatışmanın ardından kadınların ve LGBTİ+' ların güvenli çalışma alanlarını yaratmak zaruri olmuştur. CİTÖK’ler toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli araçlardandır ve kurulmalarını sağlamak sivil toplumun görev ve sorumlulukları arasındadır.

bottom of page